Άδειες

Δομική Σακκάς - Άδειες

Αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες για έκδοση οικοδομικών αδειών

Το κομμάτι της έκδοσης αδειών περιλαμβάνει από σύνθετες οικοδομικές άδειες-αλλαγές χρήσης-νομιμοποιήσεις(ημιυπαιθρίων-αυθαιρέτων)-άδειες μικρής κλίμακας-άδειες λειτουργίας καταστημάτων καθώς και κάθε άλλη διεκπεραίωση. 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών που αφορούν στην: