Μελέτη - Επίβλεψη

Δομική Σακκάς - Μελέτη - Επίβλεψη

Αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της μελέτης και επίβλεψης

Ικανότητα αντιμετώπισης οποιασδήποτε κατάστασης στον χώρο της κατασκευής (αρχιτεκτονικά-στατικά-βιοκλιματικά-φορολογικά-μηχανολογικά κλπ)