Δραστηριότητα Εταιρείας

 

Η εταιρεία έχει εκτελέσει τα τελευταία χρόνια δεκάδες έργα σε όλη την Ελλάδα, σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή με τη μέθοδο της αντιπαροχής, πετυχαίνοντας βέλτιστη αξιοποίηση κάθε ακινήτου, αξιοποιώντας κυρίως τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την επιμονή στην ανάγκη για ποιοτική σύγχρονη κατασκευή, ως βασικές συνιστώσες που μπορούν να προσδώσουν υπεραξία σε κάθε έργο. Τα κτίρια που κατασκευάζουμε είναι αποτέλεσμα λεπτομερούς κατανόησης των λειτουργιών που πρέπει να πληρούν και των προϋποθέσεων που πρέπει να παρέχουν τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα.

Τα Έργα μας

Τα κτίρια που κατασκευάζουμε είναι αποτέλεσμα λεπτομερούς κατανόησης των λειτουργιών που πρέπει να πληρούν και των προϋποθέσεων που πρέπει να παρέχουν τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα.

 

Δείτε τα έργα μας

  • Νέα τετραώροφη πολυκατοικία στην οδό Πορφύρα

  • Νέα τετραώροφη πολυκατοικία στην οδό Παπαναστασίου

Quality design motivates