ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άδειες

Το κομμάτι της έκδοσης αδειών περιλαμβάνει:

 • Άδειες μικρής κλίμακας
 • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων
 • Προσθήκη καθ΄ύψος
 • Προσθήκη κατ΄επέκταση
 • Αναθεωρήσεις
 • Κατεδάφιση
 • Αλλαγές χρήσης-νομιμοποιήσεις (ημιυπαιθρίων-αυθαιρέτων)
 • Άδειες ανέγερσης μονοκατοικιών / πολυκατοικιών

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός μας περιλαμβάνει:

 

 • Τοπογραφική αποτύπωση
 • Κτιριολογικό πρόγραμμα
 • Προμελέτη
 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Μελέτη εφαρμογής
 • Κατασκευαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής
 • Μελέτη φωτισμού
 • Στατική μελέτη
 • Η/Μ μελέτες

Κατασκευή – Μελέτη – Επίβλεψη

Αναλαμβάνουμε όλο το έργο, από το στάδιο της μελέτης και τις άδειες, την διεκπεραίωση όλων των εργασιών μέχρι την παράδοση της τελικής κατασκευής.

Αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της κατασκευής:

 • Μελέτες κτιριακών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Μεταλλικές κατασκευές
 • Μελέτες ιδιωτικών έργων
 • Μελέτες κτιρίων για αντιπαροχή
 • Ειδικές κατασκευές – θεμελιώσεις – αντιστηρίξεις
 • Επίβλεψη εργασιών
 • Προγραμματισμός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος
 • Κατασκευή έργου

Οι κατηγορίες των έργων που αναλαμβάνουμε είναι οι εξής:

 • Κατοικίες – εξοχικές κατοικίες
 • Κτίρια γραφείων
 • Καταστήματα
 • Εμπορικά κτίρια
 • Προσθήκες ορόφων
 • Επεμβάσεις σε υπάρχουσες οικοδομές
 • Αποπερατώσεις, κατεδαφίσεις.

 

Οι κατασκευές μας  γίνονται με τα νεότερα υλικά, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και με την χρήση των τελευταίων εξελιγμένων λογισμικών προγραμμάτων.

Ανακαίνιση – Εσωτερική διαρρύθμιση

 • Αναλαμβάνουμε εσωτερική αναδιαμόρφωση αστικής κατοικίας/ εξοχικής κατοικίας/ επαγγελματικών χώρων.
 • Αφότου γίνει οικονομοτεχνική μελέτη θα σας παραδώσουμε αναλυτική προσφορά όπου θα καταγράφονται λεπτομερώς όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν, τα επιμέρους
κοστολόγια αυτών και επιπλέον το χρονοδιάγραμμα του έργου (το οποίο τηρούμε αυστηρά).
 • Οι εργασίες εκτελούνται από τα έμπειρα συνεργεία μας πάντοτε υπό την επίβλεψή μας.

Άλλες υπηρεσίες

Επίσης παρέχουμε:

 • Αξιοποίηση ακινήτων – αντιπαροχές
  (Αγορά-Αξιοποίηση οικοπέδων)
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 • Φωτορεαλιστικές λεπτομέρειες κατασκευής
 • Δημόσια έργα

Φωτοβολταϊκά : μέσω θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΣΑ Α.Ε.»

Η εταιρεία μας έχει επενδύσει στον τομέα των Φωτοβολταϊκών με πάρκα ισχύος 3 MWP.

Quality design motivates